Thermische analyse

Thermische analyse is een verzamelterm voor een aantal verwante technieken, die allemaal gemeen hebben dat de temperatuur op een gestuurde manier wordt veranderd en het gedrag van het onderzochte materiaal bestudeerd.

DSC

DSC

Netzsch DSC 404 F1/F3 Pegasus

DSC (Differential Scanning Calorimetry) kan worden gebruikt om een aantal karakteristieke eigenschappen van een materiaal te meten. Met behulp van deze techniek is het mogelijk om fysische veranderingen zoals fusie, kristallisatie en glastransitie waar te nemen. DSC kan ook worden gebruikt om oxidatie te bestuderen, evenals andere chemische reacties.

TGA

TGA

Netzsch TG 209 F1 Libra / F3 Tarsus

TGA (ThermoGravimetric Analysis) wordt gebruikt om de thermische stabiliteit van een materiaal te evalueren. TGA geeft ook de hoogst mogelijke gebruikstemperatuur van een materiaal aan. Boven deze temperatuur zal het materiaal beginnen te degraderen.

STA

STA

Netzsch STA 449 F1/F3 Jupiter

STA (Simultaneous Thermal Analysis) verwijst naar de gelijktijdige toepassing van TGA en DSC op één en hetzelfde monster in één enkel instrument. De voordelen liggen voor de hand: de testomstandigheden zijn perfect identiek voor de TGA- en DSC-signalen. Bovendien wordt de monsterdoorvoer verbeterd omdat er meer informatie kan worden verzameld uit elke analyse.

DIL

Dil

Netzsch DIL 402 Expedis

Dilatometers worden gebruikt bij de productie van metaallegeringen, om volumeveranderingen te meten die worden veroorzaakt door een fysisch of chemisch proces. Een veel voorkomende toepassing van een dilatometer is het meten van de thermische uitzetting, wat een belangrijke technische parameter is.

LFA

LFA

Netzsch LFA 467 Hyperflash

LFA (Laser Flash Analysis) wordt gebruikt om de thermische diffusie van een materiaal te meten. Een energiepuls verwarmt de voorzijde van een monster en de resulterende tijdafhankelijke temperatuurstijging aan de achterzijde als gevolg van de energie-input wordt gedetecteerd.